Privacy

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevens-bescherming van toepassing. Door de AVG worden uw privacyrechten versterkt en uitgebreid. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van onze B&B De Salamander Neulehe (Duitsland). Onze B&B is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen op onze website.

B&B De Salamander, gevestigd aan de Eichenstrasse 2 26909 Neulehe, Duitsland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hiermee voldoen we aan de richtlijnen en eisen die gesteld zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Privacy verklaring B&B De Salamander

Persoonsgegevens die via de site www.bb-desalamander.com worden verzameld, gebruikt B&B De Salamander alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. B&B De Salamander draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden niet verspreid onder derden. U kunt te allen tijde de door u of aan u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden echter niet langer dan twee jaar bewaard, daarna worden ze gewist. De gegevens dienen ook, om bij terugkeer, de verwerking van uw reservering te vergemakkelijken. U gaat hiermee akkoord bij het vastleggen van uw reservering.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mail adres

 

Met welk doel verwerkt B&B De Salamander uw persoonsgegevens

B&B De Salamander maakt van uw gegevens gebruik voor de afhandeling van uw boeking en eventueel van uw betaling. Voor de bevestiging van een boeking zijn uw woon- en e-mail adres van belang. Voor eventuele vragen en om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen is uw telefoonnummer noodzakelijk. Tenslotte zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens voor onze belastingaangifte te bewaren. Het kan ook zijn dat wij uw gegevens dienen te verstrekken aan de Politie of aan andere bevoegde instanties.

 

Beveiliging

B&B De Salamander neemt de noodzakelijke maatregelen om uw gegevens tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te beschermen.

 

Klachten.

U kunt altijd een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens indienen. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden, kunt u mailen naar: bb.desalamander@gmail.com


Datenschutzgrundverordnung

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Ab 25. Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung. Ihre Datenschutzrechte werden von der DSGVO gestärkt und erweitert. Diese Datenschutzerklärung gilt auch für die Dienste unseres B&B De Salamander in Neulehe (Deutschland). Unser B&B ist nicht verant-wortlich für die Datenschutzpraktiken anderer Websites und Links auf unserer Website.

Das B&B De Salamander,Neulehe Eichenstrasse 2,26909 Neulehe, Deutschland, ist verantwortlich für die Verarbeitung von persönlichen Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung dargelegt. www.dsgvo-gesetz.de

Erklärung zum Datenschutz der B & B De Salamander Die personenbezogenen Daten, die über die Website www.bb-desalamander.com übermittelt werden, verwendet die B&B De Salamander nur zu dem Zweck, zu dem Sie sie hinterlassen haben. Die B&B De Salamander behandelt die von Ihnen bereitgestellten persönlichen Informationen vertraulich.

Die B&B De Salamander verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, damit Sie unsere Diensten nutzen können Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können jederzeit die von Ihnen zur Verfügung gestellten persönlichen Daten ändern lassen.

Personenbezogene Daten werden für den Zweck, für den sie gesammelt wurden, gespeichert. Die Daten vereinfachen auch in Falle einer weiteren Buchung die Bearbeitung. Ihre Daten werden maximal für zwei Jahre gespeichert. Nach dieser Frist werden alle Daten gelöscht. Sie stimmen dem zu, wenn Sie Ihre Reservierung vornehmen.

Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten:

* Vor-und Nachname

* Anschrift

* Telefonnummer

* E-Mail-Adresse

Zu welchem Zweck verarbeitet B&B De Salamander Ihre personenbezogenen Daten?

Die B&B De Salamander verwendet Ihre Daten für die Abwicklung Ihrer Buchung und eventuell Ihrer Zahlung. Für die Bestätigung einer Buchung sind Ihre Haus- und e-Mail-Adresse nötig. Für alle Fragen unsererseits und um den Service zu optimieren, ist Ihre Telefonnummer erforderlich. Darüberhinaus sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihre Daten für unsere Steuererklärung aufzubewahren. Es könnte auch sein, dass wir Ihre Informationen an die Polizei oder an andere zuständige Behörden übermitteln müssen.

 

Sicherheit

Die B&B De Salamander ergreift die notwendigen Maßnahmen, um Ihre Daten vor Missbrauch, Verlust, unbefugten Zugriff, unerwünschte Offenlegung und nicht autorisierte Änderungen zu schützen.

 

Beschwerden

Sie können jederzeit Ihre Daten korrigieren oder löschen lassen. Für Beschwerden, Bemerkungen oder Hinweise auf Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen oder Rechte Dritter können Sie uns mailen unter: bb.desalamander@gmail.com